6 października zuchenki, harcerki i wędrowniczki z Koszalińskiego Związku Drużyn „Archipelag” spotkały się na wspólnej zbiórce z okazji Dnia Polskiej Harcerki.

Na zbiórce stawiło się 70 członkiń „Archipelagu”. Druhny zmierzyły się z zadaniami z terenoznawstwa, samarytanki oraz historii (działalności harcerek oraz 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę). Zuchenki natomiast odnajdywały zaginione fragmenty portretu Olgi Drahonowskiej–Małkowskiej. Zbiórkę zakończyło ognisko poprowadzone przez komendantkę phm. Annę Buras, podczas którego proporcowa „Ogrodów” złożyła oficjalne ślubowanie i zobowiązała się jeszcze bardziej strzec proporca drużyny.

oprac. aj
informacja i foto: iharcerstwo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.