Komisja instruktorska skład

hm. Renata Adrian – Cieślak HR – przewodnicząca

hm. Joanna Zommer HR

hm. Małgorzata Skorek – Kowalska HR

phm. Małgorzata Romanowska HR

phm. Aleksandra Królak HR

kontakt: zachodnia.ki@gmail.com